Doradztwo personalne i pojęcia takie jak executive search.

Sytuacja bezrobocia w Polsce w ostatnich latach wprawdzie nieco uległa poprawie, jednak wciąż pozostawia wiele do życzenia. Pomocą zarówno dla tych poszukujących pracy, jak i dla tych poszukujących pracownika jest doradztwo personalne. Jest to w pewnym sensie pośrednictwo pracy, jak nietrudno się domyślić. Praca takiego doradcy polega na tym, by znajdować odpowiednich ludzi do danej pracy lub odwrotnie - szukać możliwości pracy dla danej osoby.

Bezrobocie w ostatnich latach spowodowało, że pojawiło się wielu takich doradców, którzy mogą posłużyć nam pomocą. Jego zadaniem jest także organizowanie szkoleń i edukowanie na tematy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. W ostatnim czasie zostało ukute takie pojęcie, jak executive search, co oznacza pozyskiwanie najlepszych kandydatów na konkretne stanowisko pracy w danej firmie. Osoby zajmujące się tym, czyli konsultanci często są zatrudniani na stałe w dużych korporacjach lub współpracują okazjonalnie z różnymi firmami, w zależności od zleceń.

Konsultanci pomagają w dyrektorowi firmy w zatrudnieniu odpowiedniej osoby stosując rozmaite techniki sprawdzania umiejętności i kompetencji kandydata. Taką techniką może być na przykład odegranie sytuacji, która może się przydarzyć w miejscu pracy na danym stanowisku. Ponadto zadaniem takiej osoby jest analiza CV i listów motywacyjnych. Tego typu działanie nosi nazwę assessment center i jest to nic innego, jak selekcja pracowników, czyli dbałość o zatrudnianie najlepszej, wyspecjalizowanej kadry.